Reglementen

Hieronder vind u het Vliegreglement en het huishoudelijk reglement van onze modelvliegclub.

Vliegreglement