Privacy verklaring Vjennevleigers

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nu van toepassing. Dat betekent dat er  dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (wbp) geldt nu niet meer.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacy rechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes op te leggen.

Ook wij als modelvlieg vereniging ontkomen hier niet aan en hebben een ”Privacy verklaring’  opgesteld voor onze leden. 

Privacy verklaring.

AVG Privacy gegevens opslag Overzicht Vjennevleigers

Namens het bestuur.

17-04-2022

 

Deze website is “Under Construction”