KNVvL Informatie

Hier kunt u alle info vinden  van en over de KNVvL tot betrekking van de Modelvliegsport.Vjenne Vleigers logo rond


Modelvliegen in Frankrijk

Veel van onze leden (model)vliegen tijdens hun vakantie in Frankrijk of gaan er naar toe voor wedstrijden/meetings. Er zijn helaas in Europa nog geen erkenningen van elkaars brevetten of andere documenten, dus je zult moeten voldoen aan de Franse eisen. Lees verder

EMFU vergadering in Gouda

De EMFU is opgericht om tegengas te geven bij de in eerste instantie bizarre eisen die de Europese Commissie wilde gaan invoeren om de overlast van de drones in te gaan perken. De organisatie die dat in opdracht van de EC doet is de EASA, die regelt alles op het gebied van luchtvaart, je kunt het zo gek niet bedenken of ze bemoeien er zich mee. Het was de eer aan Nederland om dit keer de jaarlijkse vergadering te organiseren en wel in Gouda. Lees verder

Drones en W.A. verzekering

Voorop gesteld dat de verzekeraar er geen bezwaar tegen heeft dat onder een modelvliegtuig tevens wordt verstaan een Drone, moeten de leden van de afdeling modelvliegsport die met Drones vliegen wel rekening houden met verschillende andere beperkingen in de dekking van de w.a.verzekering. Lees verder 

Deze berichten komen uit de nieuwsbrief van de KNVvL van 7-06-2019

Politieke steun verruiming vlieghoogte ROC-lighthouders

Drones

​Door kamerleden Jan Paternotte (D66) en Remco Dijkstra (VVD) is een motie ingediend om de maximale vlieghoogte voor ROC-lighthouders te verhogen naar 120 meter. De motie kreeg voldoende steun van de achterban en van minister Cora van Nieuwenhuizen en wordt vandaag (5 juli) ter stemming gebracht in de Tweede Kamer. Lees verder

05-07-2018


Eindelijk is er weer wat zichtbaar in de ontwikkeling van de Regelgeving omtrent modelvliegen!

Gisteren is aangehechte brief is vanuit IenW naar de kamer gestuurd. Een belangrijk gegeven is dat men afgestapt is van een nationale regeling, en men de op handen zijnde EASA (Europese) regelgeving heeft omarmd. Die is veel minder stringent als de plannen van de Nederlandse overheid waren. 

Een eerste reactie hier over vanuit onze kant:

Er staat weliswaar niks over “klassiek” modelvliegen in, maar wanneer je “recreatief drone vliegen” leest, betreft dit ook “ons” modelvliegen.

In die zin dat het gaat om de gebieden die BUITEN modelvliegvelden liggen, wat wij doorgaans als “wildvliegen” betitelen. Dus vliegen in de duinen, bij een boer op zijn terrein, watervliegen etc.

De eerdere voorstellen die nogal draconisch waren en door ons altijd sterk bekritiseerd zijn, zoals slechts 50m hoog en 100m van je vandaan (hoe moest je dat dan doen?) zijn daarmede gelukkig van de baan. Je kunt daar dus nu tot 120m hoogte blijven vliegen met je model binnen zichtafstand.

Een en ander pas wel ná het behalen van een bewijs dat je over de nodige kennis van het luchtruim beschikt. De details hoe je aan dat bewijs kunt komen volgen nog. 

Voor bestaande modelvliegclubs en hun terrein komt een aparte regeling, althans dat is ons beloofd. Daar hebben we nog niets definitiefs over gehoord. In de nieuwe regeling staat ook niets over FPV vliegen, dus daar kunnen we ook nog niks over zeggen. Het heeft geen zin om ons verdere vragen te stellen want wij weten op dit moment ook niet veel meer, maar we wilden jullie deze brandbrief niet onthouden.

De bron is KNVvL 29-05-2018


Nieuwe Regeling Modelvliegen laat op zich wachten 


De algemene verwachting was dat de nieuwe Regeling Modelvliegen per 1 april 2018 van kracht zou worden.
Deze datum wordt niet gehaald.

Desgevraagd heeft het Ministerie van I & W laten weten dat men nog werkt aan één onderdeel wat nog niet gereed is en dat de nieuwe Regeling Modelvliegen daardoor nog niet gepubliceerd kan worden. Tot die tijd blijft de oude Regeling gewoon van kracht.

28-3-2018


Hieronder de reacties op de internetconsultatie Aanpassing Regeling modelvliegen en Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen . Openbare internetconsultatie van 1 mei tot en met 29 mei 2017

Hieronder een overzicht van vrijwel alle reacties op de nieuwe modelbouwregeling, zoals beschikbaar op 14 mei 2017. 
Hieronder de reacties op de nieuwe Regeling Modelvliegen en de Internet Consultatie.

FPV droneracen/vliegen, mag het nu wel of toch niet.

Er is nog al wat onduidelijkheid over het FPV droneracen of FPV vliegen, mag het nu wel of mag het nu niet. Indoor mag het wel en outdoor is het niet toegestaan, tenzij in een kooi gevlogen wordt, waarbij ook de bovenkant is dichtgemaakt met bijv. een net.

Een stukje geschiedenis Bij de opkomst van het massale ‘drone’ vliegen, medio 2013/14 kwam ook het fenomeen ‘FPV’ vliegen om de hoek kijken. Dat werd toen in eerste instantie gebruikt door drones die filmden of foto’s maakten vanaf grotere hoogtes, waar ook regelmatig mandragend verkeer vliegt.

Omdat het zicht op de omgeving door een FPV bril te beperkt is en met weinig moeite vér buiten zicht gevlogen kan worden, heeft de overheid, in het belang van de veiligheid in het Nederlandse luchtruim en publiek op de grond, het FPV vliegen en droneracen verboden.

Daarom staat in artikel 2b van de Regeling Modelvliegen dat de bestuurder van een modelluchtvaartuig tijdens de vlucht goed zicht moet houden op dat modelluchtvaartuig. We hebben dit destijds vanuit de KNVvL opgelost door te stellen dat vliegen met een waarnemer hier voldoende in tegemoet komt. Zo gebeurt dat heden namelijk ook bij de professionele dronevliegers, maar daar wordt het expliciet als voorwaarde opgenomen in de ontheffing of vergunning. Dat is een aantal jaren gedoogd geweest, maar wordt niet meer door de overheid geaccepteerd. En verder dan zicht afstand vliegen keuren wij sowieso ook af.

Hoe zit het met je aansprakelijkheidsverzekering? Ook verzekeringstechnisch is het een gecompliceerd verhaal. De meeste gezins – WA verzekeringen dekken het modelvliegen. Er is echter een hele grote maar… en dat is dat de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen, ook buitenlandse, een uitsluitingsgrond hanteren in de kleine lettertjes. Meestal staat er dat aansprakelijkheid is uitgesloten als gehandeld is in strijd met wettelijke voorschriften.

Als je in de open lucht gaat FPV droneracen of vliegen ben je hoogst waarschijnlijk niet tegen aansprakelijkheid verzekerd, immers je overtreedt de wet omdat je handelt in strijd met de Regeling Modelvliegen van de Wet Luchtvaart. Bovendien maak je je schuldig aan een strafbaar feit.

Met de sterke opkomst van het FPV droneracen, is een andere situatie ontstaan. Het speelt zich af op hooguit enkele meters hoogte, binnen een beperkt parcours, totaal geen risico voor de ‘mandragende’ luchtvaart. Op dit moment ligt het FPV vliegen onder een vergrootglas bij de overheid, dus ook droneracen, en konden we formeel geen wedstrijden organiseren.   Het is ons dit jaar gelukt van ILT (de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit) een ontheffing te verkrijgen voor een reeks wedstrijden voor het NK Droneracen 2017 (FAI F3U klasse) waarbij outdoor FPV gevlogen mag worden, zij het onder voorwaarden. Daarmee is ook de aansprakelijkheid van de deelnemers gedekt.

Wat is het alternatief?  Droneracen in een kooi waarbij bovenkant ook afgeschermd is. Droneracen zonder bril Meedoen met het NK Droneracen Droneracen indoor. Het is voor alle zekerheid raadzaam bij je verzekering te informeren of zij de aansprakelijkheid tegen derden dekken bij deze activiteit.

Wijziging van de regelgeving: We kijken samen met de Federatie Limburgse RC Vliegers of we het verbod op het FPV vliegen en rroneracen, al dan niet onder voorwaarden, via het ministerie van IenM kunnen opheffen, maar zowel de tijdslijn als het succes er van, is onzeker. We dienen binnenkort hiervoor in elk geval voorstellen in.

Regelgeving op Europees niveau: Samen met de FLRCV, andere Aeroclubs, de FAI en de EMFU zijn wij in Europa hard aan het werk de Modelvliegsport binnen Europa te behouden zoals die nu is. Ook op dat niveau zijn er stromingen om de modelvliegsport nog verder te beperken. 08-05-2017  KNvvL.


KNvvL Informatie.

In overleg met enkele vertegenwoordigers uit de modelvliegwereld zijn wij in grote lijnen voornemens de Regeling als volgt aan te passen:

·         De recreatieve dronevlieger gaat een maximale vlieghoogte van 50 meter, maximaal 100 meter horizontale afstand van de piloot en minimaal 50 meter afstand houden van bebouwing, wegen, spoorlijnen e.d.. gelden.

·         Deze aangescherpte luchtverkeersregels gaan niet gelden voor modelluchtvaartuigen die opstijgen van en landen op modelvliegvelden en vliegen binnen een straal van 850 meter van het bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport gemelde referentiepunt van deze velden. Hiervoor gaan de verkeersregels die golden vóór 1 juli 2015 voor alle modelvliegvelden gelden. Het modelvliegtuig moet dan in het zicht van de vlieger blijven en mag tot maximaal 300 meter hoogte vliegen. Hiermee wordt  een ongewenste aanscherping van de regelgeving voor ongeveer 50% van de modelvliegvelden gecorrigeerd (wijziging Regeling burgerluchthavens en Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen).

·         De modelvliegvelden worden daarnaast vrijgesteld van de verplichting te beschikken over een luchthavenbesluit of luchthavenregeling en te voldoen aan inrichting- en gebruikseisen voor luchthavens.

Let wel, dit is nog geen wet maar een voorstel!!


Er circuleren een aantal verhalen hoe de status rond de wetgeving is op dit moment. Helaas is er in tegenstelling tot wat beloofd was door de overheid nog geen verdere vooruitgang geboekt. Er zijn een aantal spelers in deze fase van beslissing, zoals het ministerie van Defensie en de LVNL, de luchtverkeersleiding van Nederland, die kennelijk nogal wat eisen hebben. Hier aan vast zit een document, wat aangeeft hoe een en ander gelopen is naar het punt waar we nu zijn. Vooralsnog hoeft U als club nog niets te ondernemen. Zodra er belangrijke zaken te melden zijn, zullen we dat doorgeven. Mogelijk dat de overheid jullie ook zelf zal contacten.

Verder zit er een.pdf aan vast, zie hieronder.

KNVvL club of niet, wildvliegend, 300m, 120m, 50 meter…  wat belangrijk is, dat iedereen de mandragende luchtvaart vrij baan geeft. Nou doen wij dat als klassieke modelvliegers heel behoorlijk, er zijn nauwelijks rapportages over “ons”. Maar iedere melding is er één teveel.

Helaas gaan enkele van de vele duizenden “nieuwe” hobby luchtruimgebruikers daar niet zo verantwoord mee om, en daar worden tientallen incidenten (meestal “sightings” maar ook enkele “near misses”) gemeld per jaar. Voornamelijk door lager vliegende heli’s van de ANWB (trauma heli’s) en die van de KLPD (Politie dienst Luchtvaart). Ofwel iemand is een drone aan het besturen, ziet of hoort een heli aankomen en blijft pokhouterig gewoon op hoogte!!! Onbegrijpelijk en dan de drone vliegers die langs de aanvliegroute van verkeersvliegtuigen gaan vliegen…. Hoe haal je het in je bolle hoofd.

Onze goede naam als klassieke modelvliegers moeten we zien te behouden, het is een goede zaak dit binnen jullie club nog eens extra onder de loep te leggen: direct dalen, of landen als er een mandragend vliegtuig aan komt. Dan is er geen probleem.

Kijk goed naar het filmpje wat met de link te openen is.

Kijk hoe moeilijk het is dingen in de lucht te zien vanuit een vliegtuig, zelfs een groter voorwerp als een “trike” in het blikveld van de vlieger groeit in enkele seconden van een zwarte stip naar een levensgroot vliegtuig. Dit komt omdat voorwerpen vaak tegen de donkere achtergrond moeilijk te zien zijn. Wij als modelvliegers zijn in het voordeel, we zien andere vliegtuigen tegen de veel lichtere hemel, veel sneller en veel beter!

Een mooi ander voorbeeld zijn hoogspannings masten en lijnen. Als je op de grond staat moet je bijna blind zijn om die niet te zien. Maar zit je in een sportvliegtuig op 300m hoogte, dan zie je ze nagenoeg niet!

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/watch-pilots-amazing-disaster-near-6384294

 Je kunt je voorstellen dat een drone pas echt in de laatste seconde te zien is voor een vlieger vanuit een cockpit…De schrikreactie kun je je dan ook wel voorstellen als je deze video gezien hebt…

Diverse clubs hebben de laatste tijd aangegeven meer informatie te willen over een eventuele aansluiting bij KNVvL. We kunnen daarbij helpen door bvb op een ALV aanwezig te zijn met een presentatie en kunnen na afloop vragen beantwoorden.

Soms zijn er best veel leden in een club al KNVvL lid, of staan er positief tegenover, maar is de meerderheid tegen.

Heb je als club/bestuur interesse, neem gerust contact met ons op! Het brengt vaak meer voordelen dan je zou vermoeden. 

Hoe beter we als modelvliegers samenwerken door georganiseerd te zijn, hoe sterker we staan. 

Vriendelijke groeten, Richard Branderhorst

Voorzitter KNVvL Commissie Instructie en Veiligheid (CIV), afd modelvliegsport


Bezwaarschrift tegen toegankelijkheid Natura 2000-gebieden

Operations  Het ministerie van Economische Zaken (EZ) publiceerde recent besluiten ten aanzien van toegankelijkheid van Natura 2000-gebieden in de Provincie Zeeland, waarbij specifiek beperkingen zijn opgenomen voor de minimum vlieghoogte, voor vliegtuigen en voor drones. Deze mogen niet lager dan 1000 voet vliegen. De KNVvL heeft hier gemotiveerd bezwaar tegen aangetekend.

Intussen heeft de provincie Noord-Holland deze beperking voor drones ook al opgenomen in besluiten voor natuurgebieden. Dit is zorgwekkend en schept precedenten. Het is dus van het grootste belang dat het KNVvL bezwaar gehonoreerd wordt. Lees meer >>


Problematiek, de regelgeving die alle modelvliegers raakt!!!! Dit kan desastreuse gevolgen hebben!!!

Het moge duidelijk zijn waar dit vandaan komt: de enorme opkomst van de “drones” heeft het modelvliegen ineens onprettig voor het voetlicht geplaatst en dat terwijl we de afgelopen decennia geen noemenswaardige overlast veroorzaakt hebben. Met “wij” dan bedoelen we de klassieke modelvliegers, veelal vliegend vanaf vaste plekken, vér van bebouwing en in clubverband.

Maar de “drone” vlieger vliegt doorgaans solo op plaatsen waar wij niet willen vliegen (vanwege mooie opnames etc) en op hoogtes welke bijvoorbeeld nabij vliegvelden zowel verboden als zeer onverstandig zijn.

Het makkelijkste zou zijn om voor hobbydrones een aparte regeling te maken maar dat is een onhaalbare kaart gebleken, ze vallen dus net zoals wij onder de Regeling Modelvliegen. Voor de beroepsdrones bestaat inmiddels al wel een aparte regeling.

Sinds een jaar of 5 is er regelmatig overleg geweest tussen de overheid en de KNVvL (later haakte ook de Limburgse Federatie FLRCV aan) over een nieuwe  Regeling Modelvliegen. Soms met succes, soms met een aderlating.

De overheid zit in een lastig parket, ze willen ons als klassieke modelvliegers best uit de wind houden maar de bemande luchtvaart moet er ook mee kunnen leven en dat wordt steeds moeilijker vanwege alle incidenten (hoofdzakelijk veroorzaakt vanuit de “hobby drones” hoek).

Dat onze hobby al bijna 100 jaar oud is en dat we dit met veel verantwoordelijkheid uitoefenen, lijkt soms weg te vallen en we moeten hard knokken om onze vrijheden te behouden. Denk daarbij aan stromingen die het liefst alle modelvliegerij willen verbieden, of tot extreem lage hoogtes wil beperken.

Verder zijn er nieuwe zwaar beperkende voorstellen vanuit “Europa” op komst. Via de FAI, de internationale luchtsportorganisatie, en een grote recreatieve vliegers organisatie (EAS) waar we als KNVvL alletwee lid van zijn, oefenen we samen met veel overkoepelende verenigingen uit Europa tegendruk uit.

Dan hebben we sinds kort ook nieuwe beperkingen aangekondigd gekregen door “Natura 2000”. Als KNVvL zijn we daar met goede ondersteuning van onze jurist in de tegenaanval. Niet alleen voor de modelvliegers, maar voor de gehele recreatieve luchtvaart.

de bron is: Richard Branderhorst.
KNVvL afd Modelvliegsport, commissie instructie en veiligheid.

www.modelvliegsport.nl


Nederlands kampioenschap Drone racen

Drones Na een snelle opkomst van de drone is ook het racen op een uitgezet parcours uitgegroeid tot een echte sport. Een sport waar in Nederland vele vooral jongeren erg actief in zijn en samen veel plezier aan beleven. Dit is dan ook precies wat de KNVvL wil bereiken met het organiseren van het NK, “Er samen plezier aan beleven”!

Zo zal er in 2017 het officiële NK Drone racen (outdoor) gehouden worden met meerdere ranking toernooien bij modelvliegclubs verspreid over Nederland. Tijdens de ‘Grand Finale’, gehouden bij Modelvliegclub Delta in Vlissingen, zal gestreden worden om de titel Nederlands kampioen Drone race 2017! Lees meer  de officiele website voor het drone racen is www.nkdronerace.nl


Theorie-examen minidrone

Drones Voor dronevliegers die beroepsmatig gebruik willen maken van drones, is per 1 juli 2016 de zogenoemde micro- en minidronesregeling van kracht. Deze regeling geldt voor drones tot maximaal 4 kilogram. Voor beroepsmatig gebruik is voor de dronevlieger een ROC-light (ontheffing) vereist.

De KNVvL is aangewezen door het ministerie om de theorie-examens te verzorgen. Het eerste examen zal op 24 september plaatsvinden. Het tarief voor het deelnemen aan het theorie-examen bedraagt € 349. Dit bedrag is inclusief Syllabus (leerstof) en luchtvaartkaart (ICAO-kaart van Nederland).  Lees meer op de site van de KNVvL.


Basis Veiligheids Reglement.

Keuring van modelvliegtuigen.

Veiligheids examen(A) vaste vleugel

Veiligheids examen(A) Rotor(heli en multikopter)


Frequenties t.b.v. de modelbouw


Meer info over de modelvliegsport vind u op de website van de KNVvL , klik hier.

vuur gek en oonwies an goan