Foto’s van het heden en verleden in vjenne.

« 1 van 3 »

Vjenne Vleigers logo rond

An hard lopen he-j nich völ, iej mot op tied van hoes goan. Wel te late is opstoan, möt n heeln dag op n draf goan