Club Informatie 2021

Enkele algemene gegevens:Vjenne Vleigers logo rond
1 maal per jaar hebben we een Algemene Ledenvergadering (ALV) , waar allerlei zaken besproken kunnen worden en waar ook de gezelligheid niet vergeten wordt.
Deze ALV vindt in januari of februari plaats.

Vlieginstructie
Om voortijdige crashes te voorkomen is er (van 1 mei tot 1 oktober) de mogelijkheid om vlieglessen te volgen. Benader een instructeur of het bestuur voor de mogelijkheden, (zie contact) en kies bij voorkeur een vaste instructeur. De vlieginstructie is gratis voor clubleden. Er wordt gelest en geëxamineerd volgens de KNVvL-richtlijnen.
Dank zij het volgen van deze richtlijnen, kan met het behaalde clubbrevet eventueel het KNVvL-‘Veiligheidsbrevet RB A-motor’ worden verkregen (alleen voor KNVvL-leden). De figuren die voor zo’n brevet dienen te worden gevlogen zijn hieronder te downloaden.
Het clubbrevet moet maximaal 3 maanden na de lessen(als de instructeur heeft aangegeven dat de leerling alleen mag vliegen) worden gehaald. Deze gang van zaken helpt de veiligheid voor uzelf en uw medepiloten te verhogen.  Een vliegtuigje dat 3kg weegt en zo’n 100 km/h vliegt kan behoorlijk letsel veroorzaken.
Voordat u begint met (les) vliegen is het raadzaam bij uw  verzekeraar na te vragen of uw dekking ook geldt voor modelvliegen. Veel verzekerings maatschappijen kennen een modelvliegtuigclausule tot 20 kg. Een volledig dekkende WA-verzekering voor uw model is verplicht !!

Statuten en Reglementen

Bij aanmelding worden de Statuten, het Vliegreglement (VR) en het Huishoudelijk Reglement (HR) uitgereikt. Ieder lid is VERPLICHT zich hier aan te houden. U bevestigt de statuten en reglementen te kennen en toe te passen door het zetten van uw handtekening op het aanmeldingsformulier!

Lidmaatschap

Aanmelden is mogelijk door één van de bestuursleden te benaderen via onze contact pagina of op ons miniairport. Nadat uw lidmaatschap is goedgekeurd door het bestuur(het bestuur houd zich wel het recht voor om een lidmaatschap te weigeren) wordt u het aanmeldingsformulier per mail toegezonden, deze kunt u dan invullen en per mail retour sturen aan de Secretaris. Ook tekent u op dit aanmeldingsformulier voor goedkeuring van onze A.V.G. deze kunt u hier inzien.

Belangrijk: Met name het houden aan de toegestane vliegtijden, de no-fly zones en de maximale geluidsproductie van 80 Dba (bij volgas) zijn erg belangrijk i.v.m. onze milieuvergunning, om deze reden is het ook NIET toegestaan om met Turbine aangedreven modellen te vliegen mits deze aantoonbaar(officieel gemeten en geregistreerd) niet meer dan 80Dba aan geluid produceren.

Heli-vliegers worden verzocht NIETop de lesavond en lesmiddag te vliegen, uitgezonderd heli lessen natuurlijk.