Agenda & Nieuws

Flyer.

N.a.v. vele vragen en opmerkingen is toch nog een kans gezien om deze flyer te maken. Hierin is zeer overzichtelijk te zien wat er is veranderd en wat van een modelvlieger wordt verwacht vanaf 01-01-2021.

Helaas heeft de overheid verzuimd of vergeten de vlieghoogte van 300 mtr AGL voor alle vliegclubs gelijk te trekken, zoals was afgesproken, behalve voor clubs die een convenant hebben met plaatselijke luchtverkeersleiding. Daar blijft het convenant onverkort van kracht.

In een volgend overleg wordt deze omissie aangekaart bij het Ministerie.

Invulling-EU-Regelgeving-Modelvliegsport

Bovenstaande flyer is ontworpen door  Ben Jansen.

01-01-2021 KnVvL


Artikel 10. Wijziging van de Regeling modelvliegen

Met artikel 10 van de onderhavige regeling worden enkele wijzingen aangebracht in de Regeling modelvliegen. Allereerst wordt met het eerste lid de uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 toegevoegd aan de begripsomschrijvingen. Daarnaast wordt verduidelijkt dat de Regeling na 31 december 2020 enkel nog van toepassing is op vluchten die worden uitgevoerd in het verband van een modelluchtvaartuigclub of -vereniging, als bedoeld in artikel 2, onder 10, van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 21, derde lid, van deze uitvoeringsverordening.

Tenslotte wordt het met de wijziging van artikel 2 van de Regeling modelvliegen mogelijk gemaakt vluchten om FPV-vluchten (First Person View) uit te voeren in het verband van een modelluchtvaartuigclub of -vereniging.

”Naar verwachting heeft de Nederlandse overheid i.c. het Ministerie van I&W de nieuwe regelgeving gepubliceerd betreffende onbemande luchtvaart waaronder modelvliegen. Deze regelgeving is gebaseerd op EU verordeningen, die in de wetgeving in nationale wetgeving van EU landen moet worden geïmplementeerd. U kunt deze downloaden via onderstaande link.”

zoek.officielebekendmakingen.nl/

29-12-2020


feel the joy to fly with model Airplanes – helicopters and drone’s”