Agenda & Nieuws

 Op deze pagina worVjenne Vleigers logo rondden de vjenne activiteiten, nieuws – ideeén en of andere evenementen bekent gemaakt. Schroom niet en deel nieuws  – ideeën of evenementen met ons. Samen weten we meer!! Stuur ze op naar websitebeheerder@vjennevleigers.nl


Indoorvlieg Datums bij de ”Klaampe”

Modelvliegen indoor seizoen 2021-najaar
Elke woensdag tijd 17:00-18:00
Start 6 oktober 2021- tot eind 2021
Uitval data: 13 okt 24 nov 29dec
Extra uren:
20 okt. Van 17:00-19:00. (2 uur)
27 okt Van 17:00-19:00. (2 uur)

02-10-2021


Klik hier voor het laatste nieuws bij de KNVvL


Net Binnen van de KnVvL afdeling modelvliegsport!!

22-04-2021 Regeling Modelvliegen, Regeling onbemande luchtvaartuigen en de Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen gewijzigd.

Bovengenoemde regelingen zijn gewijzigd.

Regeling Modelvliegen:

Het is nu ook op modelvliegvelden van verenigingen die aangesloten zijn bij de SNMV, toegestaan binnen clubverband tot 300 m AGL te vliegen.

Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen

In deze regeling zijn de No Fly zones aangepast. In deze zones is het niet toegestaan te vliegen in de Open categorie (A1/A3 en A2). Dit is vooral van belang voor het modelvliegen buiten clubverband. Dit heeft geen gevolgen voor modelvliegclubs die binnen die zones gelegen zijn in luchtruimklasse G (ongecontroleerd luchtruim) en/of een convenant hebben als dat in luchtruimklasse C en D is.

Waar mag je vliegen in de open Categorie A3, klasse C4 (modelluchtvaartuigen) buiten clubverband.

In het lagere luchtruim van Nederland zijn nogal wat beperkingen waar je wel of niet mag vliegen buiten clubverband met je modelluchtvaartuig. In het kader van de nieuwe regelgeving zijn door het ministerie van I&W naast de gebruikelijke gebieden met beperking, zoals die op de VFR luchtvaartkaart staan no fly zones ingesteld. Als je van plan bent om buiten clubverband buiten een modelluchtvaartterrein een vluchtje te maken is het zeer verstandig om eerst te kijken of je op zo’n locatie wel vliegen mag.

Een handig hulpmiddel daarbij is de viewer PDOK (niet geschikt voor mobiele telefoons), waarin je voor die gebieden een dataset kan inladen via een tab linksboven op het scherm. Er zijn drie datasets voor drones die ook voor modelvliegen gelden. Laadt voor de overzichtelijkheid niet meer dan één van de gewenste sets in en je kan precies zien of je wel of niet mag vliegen op jouw locatie.

Klik hier voor de PDOK viewer

30-6-2021