Het Bestuur

Mededelingen door het Bestuur ”de Vjennevleigers” worden op deze pagina gepubliceerd.Vjenne Vleigers logo rond
Dit zijn de bestuurders van ”de Vjennevleigers”

 Een overzicht van vrijwel alle reacties op de nieuwe modelbouwregeling, zoals beschikbaar op 14 mei 2017 hebben wij geplaatst op de KNvvL pagina op onze Site. Klik hier voor deze reacties.
Een overzicht van de reacties op de nieuwe Regeling Modelvliegen en de Internet Consultatie, hebben  wij ook geplaatst op onze KNvvL pagina. Klik hier voor deze reacties.

 


 

FPV droneracen/vliegen, mag het nu wel of toch niet.

Er is nog al wat onduidelijkheid over het FPV droneracen of FPV vliegen, mag het nu wel of mag het nu niet.
Indoor mag het wel en outdoor is het niet toegestaan, tenzij in een kooi gevlogen wordt, waarbij ook de bovenkant is dichtgemaakt met bijv. een net.
…….. lees meer op de KNvvL pagina op deze website.

08-05-2017


KNvvL Informatie.

In overleg met enkele vertegenwoordigers uit de modelvliegwereld zijn wij in grote lijnen voornemens de Regeling als volgt aan te passen:

·         De recreatieve dronevlieger gaat een maximale vlieghoogte van 50 meter, maximaal 100 meter horizontale afstand van de piloot en minimaal 50 meter afstand houden van bebouwing, wegen, spoorlijnen e.d.. gelden.

·         Deze aangescherpte luchtverkeersregels gaan niet gelden voor modelluchtvaartuigen die opstijgen van en landen op modelvliegvelden en vliegen binnen een straal van 850 meter van het bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport gemelde referentiepunt van deze velden. Hiervoor gaan de verkeersregels die golden vóór 1 juli 2015 voor alle modelvliegvelden gelden. Het modelvliegtuig moet dan in het zicht van de vlieger blijven en mag tot maximaal 300 meter hoogte vliegen. Hiermee wordt  een ongewenste aanscherping van de regelgeving voor ongeveer 50% van de modelvliegvelden gecorrigeerd (wijziging Regeling burgerluchthavens en Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen).

·         De modelvliegvelden worden daarnaast vrijgesteld van de verplichting te beschikken over een luchthavenbesluit of luchthavenregeling en te voldoen aan inrichting- en gebruikseisen voor luchthavens.

Let wel, dit is nog geen wet maar een voorstel!! 02-05-2017


Beste Vjennevleigers,

Voorafgaande aan deze lente periode hebben we in januari de algemene ledenvergadering gehouden, en daarin zijn wat besluiten genomen voor de nabije toekomst van de vereniging.
De belangrijkste wil ik jullie niet onthouden:
1/ Om in deze tijd van stijgende prijzen de contributie toch op een uniek laag bedrag te houden (55 euro) is er met grote meerderheid een voorstel aangenomen om een eigen bijdrage
te vragen van de leden bij alle activiteiten die geld kosten.
2/ Om de dreigende vlieghoogtebeperking te ontlopen, en mee te liften op de wetgeving die de KNVVL met de ambtenarij aan het onderhandelen is met betrekking tot (race) drones
heeft de jaarvergadering besloten dat de club, en alle actieve vliegers daarmee, lid worden van de KNVVL. De eerste contacten zijn gelegd, en jullie worden op de hoogte gehouden
van de gang van zaken.
 
En wat gaan we in 2017 allemaal doen ?
Op dit moment staan er nog 2 activiteiten op de agenda.

1.    Allereerst gaan we een (race)drone event organiseren. De details hiervan zijn nog niet bekend, maar de organisatie komt in handen van beide broers Knijenberg, en onze eigen penningmeester Han. Zodra er meer bekend is horen jullie dat via de mail. 

Finish vlag

 

Drone parcours boog.
 
 
 
 
2.    De jaarlijkse barbecue wordt dit jaar gehouden op 2 September. Zoals hierboven vermeld is die dit jaar niet gratis, maar wordt een eigen bijdrage van 10 euro gerekend. Opgeven
kan vanaf 1 juli. Dan zullen jullie de officiele uitnodiging krijgen.
 
Ik wil iedereen aanmoedigen om buiten deze 2 activiteiten zoveel mogelijk te samen vliegen, en lol te maken. Want een picknickmand of een kratje (alcoholvrij) bier vinden altijd
een plaatsje in de auto. Elke zonnig dag of avond kan zo een klein feestje worden. Mensen uitnodigen gaat tegenwoordig ook super makkelijk, via de app, of de mail, of de website….
Zo kan een klein idee een groot gevolg hebben. Vorig jaar was 1 klein appje genoeg om een “paaseieren gooien” event te veroorzaken.
Veel vlieg plezier gewenst in dit seizoen, 
 
namens het bestuur,
Harm de Leeuw
Voorzitter MVC Vjennevleigers

 


Beste VjenneVleigers,

We hebben een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, Wim Knoef en Jan Turksma, deze laatste heeft al een aantal lessen gehad en is erg enthousiast. Beide zijn regelmatig op het veld te vinden. Daarnaast heeft de zoon van onze veldbeheerder Theo interesse getoond om in het nieuwe vliegseizoen te gaan lessen met motortoestellen (hij vliegt al met een quad).

We hebben op dit moment twee  instructeurs (Han en Remco) die de nieuwe leden begeleiden.

Tegenwoordig zien we nieuwe leden binnen de club die op een of andere manier niet helemaal groen zijn, en al geproefd hebben aan het vliegen, soms al een vliegtuig (gekocht) hebben, of thuis met een quad aan het oefenen zijn geweest. Standaard zijn die (soms speelgoed) quads en vliegtuigen in mode 2 ingesteld. Maar als een leerling al een beginners toestel gekocht heeft (easystar achtig type, soms met stabilisators erin (gyro) kunnen daarmee niet alle handelingen en figuren geoefend worden die voor brevet nodig zijn. Vandaar dat op advies van deze instructeurs door de club een les toestel is aangekocht, waarmee beginnende leden kunnen lessen tot ze voldoende ervaring hebben om zelfstandig te gaan vliegen. Op dat moment dient de leerling zijn eigen toestel op orde te hebben.

Ons nieuwe Lesvliegtuig is uitgerust met draadloos leraar-leerling systeem. De kosten zijn in grote lijnen beperkt gebleven tot het air-frame (een Calmato laagdekker in unieke oranje kleur), verdere materialen zijn uit privé voorraden van de instructeurs gekomen.

Namens de vereniging wil ik de instructeurs bedanken voor hun initiatief, het levert de vereniging een professioneel lestoestel op (inclusief de blauwe „L” plaatjes).

Het veld heeft de afgelopen maanden erg geleden onder een aanval van larves, en had grote droge plekken. De gemeente heeft de tegenaanval ingezet en bestrijd ze met natuurlijke middelen. Hiervoor was het nodig dat het veld nat werd gehouden. Een buurman rijdt er regelmatig met een tractor met sproeiinstallatie over, en dat geeft soms wat bandensporen. Maar het werkt !!!

Hulde aan deze boer, die zo veel liefde voor ons veldje heeft dat hij

Buurman Herman

ook nog 10 mollen uitgestoken heeft. We hebben hem en zijn vrouw een presentje aangeboden op 16-11-2016 en dit werd zeer gewaardeerd. 

 

Zoals al gezegd…. er gebeurt te veel om op te noemen We hebben het nog niet gehad over het toenemende aantal quad vliegers (leuke dingen, ook race-quads), en de leden die met warbirds bezig zijn (wat grotere brandstof vliegtuigen, vaak met viertakt motoren)… We verwachten in het voorjaar een treffen te gaan organiseren.

Heel veel vliegplezier, en weinig buitenlandingen gewenst,

Harm de Leeuw

Voorzitter

MVC Vjennevleigers


Nieuwe SNS Bankrekening nummer

NL23 SNSB 0938601717

 


 

Nieuws, Introductie van ons Les Toestel!!!

We hebben als bestuur een lestoestel gekocht, dit om nieuwe leden een kans te geven om het modelvliegen op de old fashioned way te leren. De huidige generatie modelvliegers of Drone vliegers wordt geconfronteerd met modellen die eigenlijk alles al zelf doen en kunnen. Hiermee is de charme van het modelvliegen wel verdwenen. Ook om de techniek achter de modelbouw te leren kennen is ver te zoeken. Men gunt zich er niet veel tijd voor en denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Dit met alle gevolgen van dien. Crashes zijn dan vaak het gevolg, kosten veel geld, ego’s worden gekrenkt, het zelfvertrouwen is geschaad en dan wordt toch al snel het bijltje er bij neer gegooid en dat is  erg zonde want het is echt een prachtig mooie hobby waar erg veel plezier aan kan worden beleeft.

Daarom hebben we als bestuur ervoor gekozen om leden die nu al lessen en nieuwe leden het modelvliegen te gaan leren met ons nieuwe ”Les Toestel” zodat op een veilige manier kan worden gevlogen en dat ook alle figuren die nodig zijn om een modelvlieg brevet te halen kunnen worden geoefend, daar hoort natuurlijk ook het starten en het landen bij, wat toch ook zeer belangrijk is dat men dit op een veilige manier kan leren zonder dat een vroegtijdige crash een einde maakt aan het model en het zelfvertrouwen van de leerling.

Les Toestel ''Vjenne Vleigers''Links: Han Nijhuis en Rechts: Remco Eenkhoorn

 

 

Er kan met twee verschillende systemen worden gevlogen, daarom zijn twee ontvangers in dit ”Les” toestel ingebouwd, één op het HoTT systeem van Graupner en de ander van Spektrum. Alle twee op 2,4 GHz, op dit moment in ”Mode 2”. In principe is natuurlijk ook ”mode 1” mogelijk, maar we hebben onze leerling zenders nu alleen nog geconfigureerd in ”mode 2”

Onze RC instructeurs zijn Remco Eenkhoorn en Han Nijhuis, Remco vliegt met de Spektrum systeem, de leerling zender is draadloos met de leraar zender verbonden,  Han vliegt met het HoTT systeem van Graupner en ook hij heeft een leraar/leerling systeem waarmee de leerling zender draadloos met de leraar zender is verbonden. We hopen deze hobby hiermee wat laagdrempeliger, toegankelijker en interessanter te maken waardoor het leren vliegen met modelvliegtuigen veiliger en eenvoudiger wordt. Enthousiast geworden, vraag informatie over het eventuele lessen en of het lidmaatschap bij onze instructeurs, of kom eens kijken bij ons Modelvliegveld aan het Hazenpad te Vriezenveen.


Even ter Informatie!!

Het bestuur heeft een brief van het ”Ministerie van Infrastructuur en Milieu” ontvangen. Lees hieronder wat er word gevraagd.!!

Modelvliegtuigen maken net als andere luchtvaartuigentuigen gebruik van het luchtruim bij het uitoefenen van de modelluchtvaartsport.

Graag willen we vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu, verantwoordelijk voor de regelgeving voor modelvliegen, inventariseren waar in Nederland de modelvliegsport plaatsvindt. Deze informatie is nodig om te onderzoeken of het mogelijk is om de modelluchtvaartsport te onderscheiden van het recreatief vliegen met drones. Voor deze laatste groep is de staatssecretaris voornemens om de regelgeving aan te scherpen.

Wij vragen u vriendelijk uw medewerking te verlenen om tot een goede en volledige inventarisatie te komen.

Dit formulier is ingevuld door de voorzitter en retour gemaild.

07-07-2016


 

Ai lui bint doa kun ie niks an doon, maar ai meu bint is't oe eig'n schuld